zwrot prowizji bankowej dodatkowe informacje

Zwrot prowizji bankowej - Podpisanie warunków umownych kredytowej jest równoznaczna z akceptacją wszystkich opłat, które są niewątpliwie związane z kredytem konsumenckim. Na całkowity koszt kredytu ma wpływ m. in. oprocentowanie, ubezpieczenia, opłata przygotowawcza, a także prowizja. Zwrot prowizji bankowej - Zgodnie z wyrokiem TSUE, kredytobiorca ma prawo starać się o proporcjonalny zwrot części poniesionych kosztów, gdy uregulował swoje zosbowiązanie przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Zwrot prowizji bankowej - Z jakimi kosztami wiąże się podpisanie umowy kredytowej?

Podejmując decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek warto zwrot prowizji bankowej mieć na uwadze, że kwota, jaką trzeba zwrócić instytucji finansowej zawiera przede wszystkim:

-nakłady pieniężne, które instytucja finansowa przekazuje klienta

-odsetki

-opłatę przygotowawczą

-prowizje

-marże

-koszty powiązane z ubezpieczeniem

Nakłady pieniężne, które instytucja finansowa przekazuje kredytobiorcy na czas określony w umowie kredytowej, kredytobiorca zmuszony jest zwrócić w całości. W razie przedterminowej spłaty kredytu, wszystkie koszty zostają zminimalizowane proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony okres kredytowania.

Zwrot prowizji bankowej - kto jest w stanieuzyskać?

O zwrot prowizji bankowej może ubiegać się kredytobiorca, który:

- dokonał przedterminowej spłaty zobowiązania - dotyczy to tylko i wyłącznie kredytów konsumenckich

- zawarł umowę kredytową nie wcześniej niż 18.12.2011 roku

- spłacił kredyt, którego wysokość nie przekracza 255 550 zł bądź równowartość tej sumy w innej walucie

- opłacił prowizję

Warto pamiętać, że zwrot prowizji dotyczy tylko i wyłącznie kredytów konsumenckich.